jnibte@hotmail.com – +597-475852 | 475846

Rechtsgebieden

Bekijk onze diensten

Het kan weleens voorkomen dat u in een situatie beland waarbij juridische assistentie vereist is. In deze momenten is het belangrijk dat uw vertegenwoordiging garant staat en altijd bereid is tot het uiterst te gaan om uw belangen te behartigen.

Huurrecht

Wij kunnen u adviseren en bemiddelen bij geschillen met uw (ver)huurder over het contract.

Contact ons

Overeenkomstenrecht

Ieder mens gaat dagelijks overeenkomsten aan, als die nou verbaal of schriftelijk worden bepaald. Wij zijn een ervaren advocatenkantoor dat u kan assisteren bij het opstellen, onderhouden en ontbinden van overeenkomsten.

Contact ons

Personen en familierecht

Wij richten ons op kwesties die betrekking hebben op familierelaties, zoals huwelijk, alimentatie, adoptie, echtscheiding en voogdij, ook belangrijke juridische documenten opstellen die in samenhang zijn met de gestelde doelen. 

Contact ons

Erfrecht

Als er een familielid overlijdt, is het vaak niet duidelijk wie de erfgenaam is van de boedel. Een juridisch kantoor kan dit ophelderen en het belangrijkste in kaart brengen.

Contact ons

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht heeft te maken met de afspraken die gemaakt zijn tussen de werknemer en werkgever, waarbij er onder andere wordt ingegaan in hoeverre de afspraken worden nageleefd door zowel de werkgever als de werknemer. De advocaat biedt helderheid en assisteert waar nodig.

Contact ons

Internationaal Recht

Het internationaal recht staat boven de wetten van de staat en wordt gebruikt om internationale rechtspraken te geven. De juiste advocaat kunt u onder andere vertellen waarom internationale verdragen belangrijk voor uw eigen mensenrechten en ook andere fundamentele rechten die van belang zijn voor u.

Contact ons

Huiselijk Geweld

De eerste stap om de gevolgen van huiselijk geweld aan te pakken, is het inschakelen van een advocaat niet perse, de persoon kan zelf het beschermingsbevel invullen. Advocaten, als ervaren professionals, kunnen u door een proces heen helpen dat misschien moeilijk is om alleen het hoofd te bieden.

Contact ons