Rechtsgebieden

Bekijk onze diensten

Het kan weleens voorkomen dat u in een situatie beland waarbij juridische assistentie vereist is. In deze momenten is het belangrijk dat uw vertegenwoordiging garant staat en altijd bereid is tot het uiterst te gaan om uw belangen te behartigen.

Huurrecht

Voor meningsverschillen tussen u en uw verhuurder die betrekking hebben op het contract kunnen wij u verder adviseren en voor u bemiddelen, zodat uw doel wordt behaald.

Contact ons

Overeenkomstenrecht

Ieder mens gaat dagelijks overeenkomsten aan, als die nou verbaal of schriftelijk worden bepaald. Een ervaren advocatenkantoor kan u assisteren bij het opstellen van een overeenkomst, het onderhouden of het ontbinden daarvan.

Contact ons

Personen en familierecht

Wij richten ons op kwesties die betrekking hebben op familierelaties, zoals huwelijk, alimentatie, adoptie, echtscheiding en voogdij, ook belangrijke juridische documenten opstellen die in samenhang zijn met de gestelde doelen. 

Contact ons

Erfrecht

Bij een sterfgeval van een familielid zijn er vaak onduidelijkheden over wie de nieuwe erfgenaam wordt van het achtergelaten boedel. Een juridisch kantoor kan bijdragen aan het ophelderen van deze onduidelijkheden en beter in kaart brengen van het essentiële.

Contact ons

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht heeft te maken met de afspraken die gemaakt zijn tussen de werknemer en werkgever, waarbij er onder andere wordt ingegaan in hoeverre de afspraken worden nageleefd door zowel de wergever als de werknemer. De advokaat biedt helderheid en assisteert waar nodig.

Contact ons

Internationaal Recht

Het internationaal recht staat boven de wetten van de staat en wordt gebruikt om internationale rechtspraken te geven. De juiste advokaat kan u onder andere vertellen waarom internationale verdragen belangrijk voor uw eigen mensenrechten en ook andere fundamentele rechten die van belang zijn voor u.

Contact ons

Huiselijk Geweld zaken

Het is moeilijk om de eerste stap te maken en hulp te zoeken als slachtoffer van huiselijk geweld. Als bijstander is het ook niet prettig om een geliefde in zo een ongezonde situatie te zien en hieraan kunt u proactief acties ondernemen!

Contact ons

DE CIVIELE PROCESPRAKTIJK BESTAAT ONDER MEER UIT:

het voeren van procedures in kort geding voor eisende en verwerende partijen, zowel in eerste aanleg bij de kantongerechten in Paramaribo en Nickerie, als ook in hoger beroep bij het Hof van Justitie te Paramaribo, over vorderingen waaronder:

  • De nakoming van overeenkomsten onder verbeurte van een dwangsom
  • De stopzetting dan wel schorsing van de executie van vonnissen, hypotheek- of pandakten
  • Verboden dan wel geboden onder verbeurte van een dwangsom
  • De betaling van geldsommen uit overeenkomst
  • Voorschotten op schadevergoeding uit wanprestatie of onrechtmatige daad
  • Belediging, smaad of laster, bijvoorbeeld een bericht in de media
  • De levering van roerende of onroerende goederen
  • De afgifte van goederen in geval van onrechtmatig bezit
  • De doorbetaling van loon bij nietig ontslag

Read More