Veelgestelde vragen

Hieronder ziet u de veel voorkomende vragen met de daarbij behorende antwoorden.

Hoe maak ik een afspraak?

U kunt op onze pagina het contactformulier invullen en wij zullen hierna zo snel mogelijk contact met u opnemen over de kwestie en voor een eerste afspraak.

Ik kom voor een eerste afspraak, wat moet ik meenemen?

Algemeen: Een kopie van alle stukken c.q. bescheiden die betrekking hebben op uw zaak.

Specifiek: (de opsomming van bescheiden is niet limitatief, het kan zo zijn dat u meer bescheiden zal moeten afgeven)
Boedel: Recent hypothecair uittreksel, overlijdensakte van erflater, verklaring van erfrecht.
Echtscheiding: Huwelijksakte (origineel), Geboorteakte minderjarige kinderen (origineel), familieboekje.
Ontruiming: Huurovereenkomst, bewijs van (wan)betaling.

Ik kom voor een eerste afspraak, wat moet ik meenemen?

Algemeen: Een kopie van alle stukken c.q. bescheiden die betrekking hebben op uw zaak.

Hoe wordt de prijs bepaald?

De prijs is afhankelijk van de vereiste juridische dienst die vereist is en wat de specifieke handelingen zijn die uitgevoerd moeten worden.

Welke declaratiemethoden hanteert Advocatenkantoor Nibte?

Het honorarium wordt aan de hand van vaste bedragen vastgesteld. Deze vaste bedragen mogen contant of giraal betaald worden.

Wie kan allemaal naar u toe komen voor hulp?

Het kantoor staat open voor een ieder die met een juridisch probleem te kampen heeft. U wordt hier geholpen ongeacht uw kleur, ras, volk, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid en dergelijke.

Ik ben vroeger cliënt bij jullie geweest. Is het mogelijk dat ik mijn dossier kan krijgen?

Ja, u mag ten alle tijden uw dossier of stukken daaruit opvragen

Ik ben cliënt bij een ander advocatenkantoor, kan ik dan overstappen naar u?

Op basis van de ere regelen die gelden voor de advocaten is het van belang dat advocaten zich onthouden om clienten van zijn confrère tot zijn cliënten te maken. in dit kader is het dus gewenst dat u ten eerste de zaak afgewikkeld heeft met het advocatenkantoor waar u klant van bent, hierna mag u voor een consult gesprek wezen bij kantoor J. M. Nibte en zal aan de hand van dit gesprek worden beoordeeld als de zaak door mr. J. M. Nibte zal worden voortgezet.

Ik zie mijn kwestie niet bij jullie diensten voorkomen, kan ik alsnog bij u terecht voor bijstand?

Ja, we proberen eenieder zoveel mogelijk tegemoet te komen met welke kwestie dan ook.

Kunt u garanderen dat u mijn rechtszaak zult winnen?

Wij mogen vanwege de afgelegde eed geen beloften maken over de uitkomst van de rechtszaak. We zullen aan de hand van het consult en/of de loop van de zaak wel een schatting kunnen maken van uw slagingskans.

Waarom zou ik voor uw advocatenkantoor kiezen om mij te vertegenwoordigen in de rechtszaak?

Ons advocatenkantoor gaat alle uitdagingen aan, maar bovenal blijven we wel transparant naar ons clienten toe. We doen ons uiterste best de belangen van cliënten te behartigen en hun doel(en) te bereiken.

Als u door de bovenstaande vragen u niet genoeg geïnformeerd bent horen graag van u.
Stuur dan een bericht met u vragen.

Andere vragen?