jnibte@hotmail.com – +597-475852 | 475846

Mw. Mr. Joan M. Nibte

In het jaar 1994 heb ik de studie rechten aan de universiteit van Suriname afgerond. Op 20 december 2000 ben ik toegelaten als advocaat bij het Hof van Justitie in Suriname. Ik heb bijkans 10 jaren stage gelopen op het advocaten kantoor van mr Hooplot en enkele maanden in Nederland op het advocaten kantoor Mr Aalmoes en Roosblad. Ik doe voornamelijk civiele zaken en incidenteel strafzaken. Ik probeer het liefst mijn zaken via minnelijke weg te beslechten, teneinde jarenlange procedures te voorkomen. Ik heb een 30 stuks cursussen gevolgd bij de stichting juridische samenwerking suriname/ nederland om zodoende de stof bij te houden.Daarnaast ben ik reeds 10 jaar lid van het Centraal Hoofd stemburo. In die hoedanigheid heb ik vaker als observer opgetreden bij verkiezingen in het buitenland wo Haïti. Ik heb ook diverse workshops gedaan en conferenties bezocht die te maken hebben gehad met verkiezingen. Ik sta open voor een ieder die ogv het voormelde interesse toont in mijn werk en bezigheden.